SESLİ NAMAZ SURELERİ

2011-04-11 02:36:00
Fatiha Suresi     Tıkla >>   
 
1.Rahmân ve rahîm olan Allah'ın adıyla.  2.Hamd, âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.  3.O, rahmândır ve rahîmdir.  4.Ceza gününün mâlikidir. 5.Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız.  6.Bize doğru yolu göster. 7.Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların  ve  sapmışların yolunu değil!
Fil Suresi   
 


1.Rabbin fil sahiplerine neler etti, görmedin mi?  2.Onların kötü planlarını boşa çıkarmadı mı?  3.Onların üstüne ebâbil kuşlarını gönderdi. 4.O kuşlar, onların üzerlerine pişkin tuğladan yapılmış taşlar atıyordu. 5.Böylece Allah onları yenilip çiğnenmiş ekine çevirdi.
Kureyş Suresi   
 


 
 
1.Kureyş'e kolaylaştırıldığı,  2.Evet, kış ve yaz seyahatleri onlara kolaylaştırıldığı için,  3.Onlar, şu evin Rabbine kulluk etsinlerki, 
4.Kendilerini açlıktan doyuran ve her çeşit korkudan emin kıldı.

Maun Suresi  
 

1.Dini yalanlayanı gördün mü?  2.İşte o, yetimi itip kakar;  3.Yoksulu doyurmaya teşvik etmez;  4.Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki,  5.Onlar namazlarını ciddiye almazlar.  6.Onlar gösteriş yapanlardır,  
7.Ve hayra da mâni olurlar.
Kevser Suresi    
 

1. Kuşkusuz biz sana Kevser'i verdik.  2.Şimdi sen Rabbine kulluk et ve kurban kes.  3.Asıl sonu kesik olan, şüphesiz sana hınç besleyendir.

Kâfirun Suresi   


1.De ki: Ey kâfirler!   2.Ben sizin tapmakta olduklarınıza tapmam.  3.Siz de benim taptığıma tapmıyorsunuz. 4.Ben de sizin taptıklarınıza asla tapacak değilim. 5.Evet, siz de benim taptığıma tapıyor değilsiniz. 6.Sizin dininiz size, benim dinim de banadır.
Nasr Suresi   
 


1.Allah'ın yardımı ve zaferi geldiği,  2.Ve insanların bölük bölük Allah'ın dinine girmekte olduklarını gördüğün vakit 3.Rabbine hamdederek O'nu tesbih et ve O'ndan mağfiret dile. Çünkü O,  tevbeleri çok kabul edendir.
Tebbet Suresi   
 
 1.Ebu Leheb'in iki eli kurusun! Kurudu da.  2.Malı ve kazandıkları ona fayda vermedi.   3.O, alevli bir ateşte yanacak.   4.Odun taşıyıcı olarak karısı da (ateşe girecek).  5.Ve boynunda hurma lifinden bükülmüş bir ip olduğu halde.
İhlas Suresi   
 1.De ki: O, Allah birdir.  2.Allah sameddir.  3.O, doğurmamış ve doğmamıştır.  4.Onun hiçbir dengi yoktur.

Felak Suresi   
 


1.De ki: "Ben ağaran sabahın Rabbine sığınırım,  2.Yarattığı şeylerin şerrinden,  3.Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, 4.Ve düğümlere üfürüp büyü yapan üfürükçülerin şerrinden, 5.Ve kıskandığı vakit kıskanç kişinin şerrinden sabahın Rabbine sığınırım!
 
Nas Suresi 
  
 
 


1.De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine, 2.İnsanların Melikine (mutlak sahip ve hakimine),  3.İnsanların İlâhına. 4.O sinsi vesvesenin şerrinden,  5.O ki insanların göğüslerine (kötü düşünceler) fısıldar.  6.Gerek cinlerden, gerek insanlardan olan bütün vesvesecilerin şerrinden Allah'a sığınırım!

Sure Başlıklarının yanındaki Hoparlör'ü tıkla sesli dinle

0
0
0
Yorum Yaz